Logo - Drepturi de autor AdpresFM

AdpresFM AdpresFM AdpresFM

- Drepturile de autor pentru resursele de mai sus apartin in exclusivitate AdpresFM

- Este permis sa folositi resursele de mai sus numai in scopul promovarii AdpresFM

- Este interzis sa modificati logoul AdpresFM fara a avea acceptul nostru.